Netikėtas klausimas

Vizualinė raiška formuoja nuotaiką, emociją. Kuria atpažįstamumą. Gali būti visaip. Įvairiai gerai. Klausimas - kokio atpažįstamumo norite?
  • Klientas
  • 4 Corners Lietuva
  • Tisklas
  • Įvaizdinė fotosesija
  • Fotografas
  • Kęstutis Mieliauskas
  • Kūrybos vadovė
  • Agnė Vilimė

Ši fotosesija yra sudėtinė buitinės chemijos priemonių – 4 Corners Lietuva startinės įvaizdinės kampanijos dalis. Moterims buvo užduotas klausimas – kaip jos sureaguotų, jei nuo rytojaus nebereikėtų atlikti  jokių namų ruošos darbų.

Netikėtas, aktualus, įdomus turinys visuomet  yra geras komunikacinis sprendimas.